Author: Medreseja Isa Beu

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for http://sneeit.com

1 2 329 / 29 POSTS
Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2017/2018

Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2017/2018

Duke marrë parasysh kriteret e Medresesë, kushtet hapsinore dhe materi [...]
Namazi i Xhumasë 07/04/2017

Namazi i Xhumasë 07/04/2017

Namazi i Xhumasë: 07/04/2017 Ligjërues: Dashmir Sali Tema: Kur'ani d [...]
Medreseja dhe Udhëtarët Shkencorë të Ballkanit

Medreseja dhe Udhëtarët Shkencorë të Ballkanit

Me datë 29.03.2017 Medresenë Isa Beu e vizituan Busha Bulush, Ahmet Ja [...]
Shpallje – Janar 2016

Shpallje – Janar 2016

Shpalljet per muajin Janar 2016 jan fshirë nga sistemi [...]
1 2 329 / 29 POSTS