Drejtori

Ibrahim Idrizi ka lindur më datë 18.05.1963 në fshatin Sfillare e Poshtme, fshat ky në rrethinën e qytetit të Shkupit. Shkollimi fillor e kreu në vendlindje, ndërsa në vitin 1978/79 regjistron shkollën e mesme në medresenë “Alaudin” në qytetin e Prishtinës. Diplomon në vitin 1983 më sukses të shkëlqyer.

Fati i jetës dhe dëshira e madhe për të mësuar Fenë Islame e dërgon atë në qytetin e Sarajevës, ku do t’i vazhdon studimet Universitare në fakultetin Teologjikë ku dhe arrin të diplomoj në vitin 1988.
Pas disa viteve jashtë vendit në kërkim të diturisë dhe mësimit të fjalës së Allahut vendos që diturinë e tij ta ndaj me bashkëqytetarët e vendit tonë.

Në vitin 1989 do të punësohet si edukator në Medresenë “Isa Beu- Shkup”, ndërsa më vitin 1991 do të emërohet si punëdrejtues në Medrese, detyrë që do ta ushtron për po thuajse 10 vite deri në vitin 2001. Ajo që duhet përmendur është se nga viti 1991 deri në shkatërrimin e Jugosllavisë ka qenë Anëtarë i Kuvendit Suprem të Bashkësisë Islame të Jugosllavisë.

Nga viti 2001 deri në vitin 2006/07 do të punon si profesor i lëndëve Da’ve, Akaid, Retorikë, Psikologjisë dhe Pedagosgjisë. Krahas kësaj dhe obligimeve të shumta ai nuk është ndalur se publikuar shkrime në shtypin fetar në Maqedoni si dhe jashtë kufijve të saj.

Në vitin 2007 rikthehet përsëri në postin punëdrejtues i Medresesë edhe atë për një vit deri në vitin 2008.
Nga viti 2008/09 deri në vitin 2011 do të jetë ushtrues detyre të Drejtorit (U.D Drejtor). Ndërsa viti 2011 do të jetë viti kur ai do të emërohet në postin e Drejtorit të Medresesë “Isa Beu”- Shkup, ku dhe aktualisht është bartës i këtij posti.