Shkup (Femrave)

Shkup (Femrave)

Praralelja e shtrirë e Medresesë Isa Beu për vajza në Shkup

Me vendim të Bashkësisë F.Islame ,në vitin shkollor 2006/07 hapet paralelja e vajzave me mësim të rregullt në Shkup. Në mungesë të hapsirës të objektit ,edhe pse interesimi për t’u regjistruar në këtë paralele ishte i madh, në këtë paralele për çdo vit shkollor është pranuar nga një klasë.Ndërsa prej vitit shkollor 2009/2010  duke pare interesimin e madh të kandidatëve për tu regjistruar në këtë paralele, Bashkësia F. Islame bën pranimin nga dy klasa në vitin e parë  dhe kështu që numri i përgjithshëm në  katër vitet për vitin shkollor2012/13 arrinë numrin e 190 nxënëseve.Edhe në këtë vit shkollor nxënëset e kësaj paralele procesin e edukativ arsimor e zhvillojn në objektin e Kapan-Anit. Mendojm se në të ardhmen  Bashkësia F.Islame edhe për këtë paralele, sikurse të asaj në Tetovë, do të vënë gurthemel për hapjen e një objekti të ri dhe në këtë mënyrë do të mund të plotësohen të gjitha kërkesat e të interesuarëve për t’u regjistruar në këtë vatër arsimore në njërën anë, dhe në anën tjetër do të plotësohen të gjitha kushtet për mirëvajtje më të suksheshme në zhvillimin e procesit edukativ arsimor.Në vitin shkollor 2012/2013 paralelja e vajzave në Shkup do të nxjerrë gjeneratën e IV ( katërt ) të maturanteve.

[nggallery id=15]

COMMENTS