Shtip (Djemve)

Shtip (Djemve)

Paralelja e shtrirë e  Medresesë Isa Beu për meshkuj në Shtip 

Duke pasur parasysh ngritjen e vlerave fetare islame të muslimanëve të Maqedonisë Lindore si edhe mungesën defecitare kadrovike të kësaj ane Bashkësia F.Islame R.M. vendos që edhe në këtë rajon të hap paralele për meshkuj të Medresesë Isa Beu.Kështu që në vitin shkollor 2005/06 fillon me mësim të rregullt kjo paralele.Sot numri  prgjithshëm i nxënësve që shkollohen në këtë paralele arrinë në 57 nxënës. Mësimi për dallim të paraleleve tjera të Medresesë zhvillohet në Turqisht dhe Maqedonisht.Kjo paralele është e tipit me konvikt. Në këtë vit shkollor 2012/2013 në këtë paralele do të diplomoj gjenerata e V ( pestë )

[nggallery id=18]

COMMENTS