Hadith

LËNDA: H A D I T H

Viti IV

 • Çdo punë bëhet me nijet/komentimi i hadithit  –إنما الأعمال بالنيات
 • Kushtet e fesë Islame/ komentimi i hadithi – بني الإسلام على خمس
 • Fillimi i krijimit të njeriut dhe përfundimi i tij/ komentimi i hadithit إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه
 • Bidatet-risit në fe/ komentimi i hadithit –من أحدث في أمرنا هذا
 • Halalli dhe harami/ komentimi i hadithit إن الحلال بين و إن الحرام بين-
 • Feja është këshillim/ komentimi i hadithit الدين النصيحة-
 • Braktisja e punëve të panevojshme/ komentimi i hadithit من حسن إسلام المرء-
 • Vëllezërimi në Islam/ komentimi i hadithit لا يؤمن أحدكم حتى يحب-
 • Ndalimi i gjakderdjes së muslimanit/ komentimi i hadithit-  لا يحل دم إمرئ مسلم
 • Nga vetitë e besimterit/ komentimi i hadithit من كان يؤمن بالله واليوم الآخر-
 • Bëmirësia e përgjithshme/ komentimi i hadithit إن الله كتب الإحسا على كل شيئ-
 • Turpi, pjesë e besimit/ komentimi i hadithit إن مما أدرك الناس-
 • Hyrja në xhennet/ komentimi i hadithit أرأيت إذا صليت المكتوبات-
 • Hukmi i padrejtësisë dhe raportet mes njeriut dhe All-llahut/ komentimi i hadithit kudsi يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا-
 • Afrimi dhe drejtësia mes njerëzve/komentimi i hadithit كل سلامى من الناس عليه صدقة
 • Dëmi dhe dëmtimi në Islam/ komentimi i hadithit لا ضرر ولا ضرار-
 • Ndalimi i të keqes në Islam/komentimi i hadithit-  من رآى منكم منكرا
 • Vëllazëria islame/ komentimi i hadithit لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولاتباغضوا –
 • Përmbledhja e të mirave/ komentimi i hadithit من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا-
 • Rregullat e ngrënjes/ komentimi i hadithit  كنت غلاما في حجر رسول الله –
 • Shembulli i shokut të mirë dhe të keq/ komentimi i hadithit مثل الجليس الصالح والسوء
 • Zinaja,pirja e alkoholit dhe vjedhja/ komentimi i hadithit لايزني الزاني حين يزني –
 • Bëmirësia ndaj prindërve/ komentimi i hadithit من أحق الناس بحسن صحابتي –
 • Betimi dhe zotimi i gabuar/hadithi من حلف على ملة غير الإسلام –
 • Këshillimi i sunduesit/ komentimi i hadithit ما من هبد استرعاه الله رعية –
 • Nderi i shtëpive/hadithi-  لو اطلع في بيتك أحد
 • Pjesëmarja e grave në xhihad/ komentimi i hadithit كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
 • Ndalimi i kurorzimit mut’a dhe ngrënja e mishit të gomarit/ komentimi i hadithit نهى عن متعة النساء –
 • Gjidhënja ndales për martesë/ komentimi i hadithit  الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة-
 • Dijeti i foshnjës/ komentimi i hadithit اقتتلت إمرأتان من حذيل فرمت إحداهما الأخرى –
 • Ndalimi i insistimit për post/ komentimi i hadithit لا تسأل الإمارة –
 • Zdukja e diturisë/ komentimi i hadithit إن الله لا يقبض العلم انتزاعا –
 • Veçuritë e Muhammedit a.s./ komentimi i hadithit أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي-
 • Besimtari nuk bëhet pis/ komentimi i hadithit إن المؤمن لا ينجس –