Hitab(fjalim) nga nx.Irfan Imeri në garat e gjuhës Arabe ne Turqi

Garat e gjuhës Arabe të mbajtura në Turqi-Lëmia:ORATORIS (Hitabe) 3. Uluslararası Arapça Yarışmaları Finali – Hitabet – Makedonya – Üsküp İsa Bey Medresesi – Irfan Imeri – 2012  

Garat e gjuhës Arabe të mbajtura në Turqi-Lëmia:ORATORIS (Hitabe)
3. Uluslararası Arapça Yarışmaları Finali – Hitabet – Makedonya – Üsküp İsa Bey Medresesi – Irfan Imeri – 2012