Drejtori Dr. Islam Islami mori pjesë në dëgjesën me temë ,,Konfigurimi i zbatimit të Islamit për një shoqëri në ndryshim”

Drejtori Dr. Islam Islami mori pjesë në dëgjesën me temë ,,Konfigurimi i zbatimit të Islamit për një shoqëri në ndryshim”

Drejtori i Medresesë Isa Beu, Dr. Islam Islami i shoqëruar nga sekretari Avni Neziri, prof. Mevlud Aliu si dhe koordinatoret Prof. Nurtene Shehu Sakipi, Prof. Barije Shabani dhe Prof. Mizeqete Hebibi, mori pjesë në dëgjesën me temë ,,Konfigurimi i zbatimit të Islamit për një shoqëri në ndryshim”, i cili u organizua nga F.S.I, Unioni Shqipëtar i Teologeve dhe Departamenti i gruas i BIK- ut.
Ky event u realizua në Sallën e konferencave të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, ku me dëgjesë u paraqitën studijues nga të gjitha trevat shqiptare, njëherit ky ishte edhe një takim mbarë shqiptar.
Falemnderojmë drejtuesit e F.S.I, Departamentin e gruas në B.I.K, dhe Unionin Shqipëtar të Teologeve për ftesën dhe respektin.

COMMENTS