Për gjysmëvjetor më të begatshëm

Drejtoria e Medresesë të gjithë nxënësve dhe paraleleve të disperzuara ju dëshiron fillim te mbarë të gjysmëvjetorit të dytë me shpresë dhe dëshirë për suksese më të mira, dhe përkushtim më të madhë në rrugën e ndritshme të edukatës dhe diturive…

Drejtoria e Medresesë të gjithë nxënësve dhe paraleleve të disperzuara ju dëshiron fillim te mbarë të gjysmëvjetorit të dytë me shpresë dhe dëshirë për suksese më të mira, dhe përkushtim më të madhë në rrugën e ndritshme të edukatës dhe diturive…