Informim për nxënësit e Medreses Qendër Kondovë – Shkup

Informim për nxënësit e Medreses Qendër Kondovë – Shkup

Informohen të gjithë nxënësit e Medresesë ISA BEU – Qendër Kondovë – Shkup se fillimi i vitit shkollor 2018/19 do të fillojë me vonesë.

Arsyetimi i vonesës është për shkak të punimeve që zhvillohen momentalisht në objektin e Medresesë.

Për fillimin e vitit shkollor do të ju informojme me kohë.

SHMI Drejtoria e Medresesë Isa Beu

COMMENTS