Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2017/2018

Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2017/2018

Duke marrë parasysh kriteret e Medresesë, kushtet hapsinore dhe materiale dhe suksesin e kandidatëve për këtë vit shkollorë këta kandidat janë pranuar.

Të gjithë kandidatëve të pranuar-a Medreseja Isa Beu ju dëshiron shëndet dhe suksese në rrugën kërkimit të diturisë.

Vini Re: Për kandidatët të cilët nuk jan pranuar dhe për numrin e përgjithshëm të nxënësëve për këto kandidatë vendos Rijaseti i Bashkësis Fetare Islame varësisht nga kushtet hapësinore dhe materiale. 
medreseja shkup djem

paralelja tetov

COMMENTS