Këshilli edukativo-arsimor pran SHMI Medreseja Isa Beu mbajti mbledhjen e rregullt për tremujorshin e parë të gjysëmvjetorit të-dytë

Këshilli edukativo arsimor pran SHMI Medreseja Isa Beu mbajti mbledhjen e rregullt për tremujorshin e parë të gjysëmvjetorit të dytë.

Si zakonisht mbledhja u hap me lexim ashere nga Prof. Shafi Osmani pastaj  drejtori Prof. Ibrahim Idrizi i njoftoi për rendin e ditës. Në theks të veçantë ju kushtua raporteve nga kujdestarët e klasave dhe koordinatoret e paraleleve të shtrira të medresesë  rreth mësimit dhe sjelljes së nxënësve. Për Këshillin Edukativo Arsimore të medresesë ishte respekt  i veçant pjesëmarrja e  Reisul Ulema Haxhi Sulejman efendi Rexhepi, i cili e përshëndeti punën e këshillit të medresesë në edukimin e gjeneratave të reja. Drejtoria dhe këshilli edukativo arsimore e falënderojnë Reisul Ulema Haxhi Sulejman efendi Rexhepi për kontributin e tij të dhënë kësaj vatre edukativo arsimore.

IMG_4095

IMG_4112

IMG_4115

IMG_4125

IMG_4128

IMG_4133

IMG_4157

IMG_4167

IMG_4130