Mbëledhje prindërore për suksesin dhe sjelljen e nxënësve

Me 26.01.2013 u mbajt takimi me prindërit e nxënësve për të analizuar dhe shqyrtuar suksesin dhe sjelljen e tyre për gjysmëvjetorin e parë si edhe për format dhe mënyrat për të arritur suksese më të mirë në gjysmëvjetorin e dytë…

Me 26.01.2013 u mbajt takimi me prindërit e nxënësve për të analizuar dhe shqyrtuar suksesin dhe sjelljen e tyre për gjysmëvjetorin e parë si edhe për format dhe mënyrat për të arritur suksese më të mirë në gjysmëvjetorin e dytë…