Mbledhje prindrore për tejkalimin e sfidave me të cilat ballafaqohen nxënësit

Mbledhje prindrore për tejkalimin e sfidave me të cilat ballafaqohen nxënësit

Me datë 27/01/18 (e shtunë), në objektin e shkollës së vetme fetare në Republikën e Maqedonisë medreseja Isa Beu është mbajtur mbledhja me prindërit për suksesin dhe sjelljen e nxënësve për gjysmëvjetorin e parë dhe për tejkalimin e sfidave me të cilat ballafaqohen nxënësit e shkollës vetëm e vetëm që të arihen synimet tona si shoqëri muslimane në vendin tonë , njëkohësisht të meritojmë se jemi ummet për mbjelljen e dijes dhe të mirësjelljes për ardhmërinë e këtij ummeti…

COMMENTS