Nëse e ndihmoni Allahun, Ai ju ndihmon juve…

Drejtoria e Medreseja Isa Beu pushimin e gjysmëvjetorit e vazhdon me aktivitetet e saja permanente në përmisimin e kushteve më optimalemësimore për nxënësit e saj, respektivishit bënë vendosjen e dritareve të reja të objektit të shkollës…
Në këtë rast falemenderojm pronarin e Kompanis LibertaKom Z.Ibrahim Ismaili, me shpresë që Allahu Xh.Sh ti jepë mirësitë e kësaj dhe botës tjetër…….

Dhe thuaj: “Punoni, Allahu do ta shohë punën tuaj, dhe i dërguari i Tij e besimtarët…” (Et-Тevbe,105)

Na duhen njerëz të vullnetit dhe shpirtit të mirë dhe human që do të na ndihmoj për vënien e fasades së objektit të shkollës ngase e njejta është e vjetërsuar dhe ramje.Bëhet fjalë për shkollën ku mësohet Feja dhe dituritë me të cilat njeriu e mori me vullnet si Emanet nga Allahu i Plotëditur. ndërsa ne këtë Emanet mundohemi ta përcjellim dhe ta plotësojm tek bijt dhe bijat tona … Paraprakisht në emër të Medresesë i falenderojm të gjithë ata që do të tregojn këtë vullnet të mirësisë me shpresë se Allahu Furnizues do ti furnizon me të mirat e kësaj bote dhe botes tjetër ( Ahiret)