Takim dhe mbledhje prindrore me qëllim të ngritjes  dhe ndërtimit të ardhmërisë të brezave të rinj

Takim dhe mbledhje prindrore me qëllim të ngritjes dhe ndërtimit të ardhmërisë të brezave të rinj

Me datë 22/09/18 (e shtunë) në objektin e shkollës së Medresesë Isa Beu u mbajt mbledhje me prindërit e nxënësve të medresesë Isa Beu në të cilën janë biseduar shumë çështje që kan të bëjnë me edukimin dhe arsimimin e nxënësve dhe zhvillimin e procesit edukatovo-arismor në këtë vatër shkollore këtë vit.

Mbledhja është mbajtur nën praninë e Drejtorit të Medresesë Isa Beu Ibrahim ef. Idrizi si dhe kujdestarër e klasave. Drejtori i Medresesë theksoi  se ky takim i joni është i një rrëndësie të madhe për të aritur suksese në kuptim të edukimit dhe arsimit i cili sot paraqet një proces shumë të ndërlikuar. Për të aritur te suksesi i dëshiruar për ju si prinder dhe për ne si shkollë atëherë, ky takimi jonë do të jetë bashkpunimi më i mirë dhe kontribues për ndërtimin e personalitetit të nxënësit dhe të riut ashtu që të ndertojmë një ardhmëri më të ndritshme për këtë Ummet.

Kështu që ndër tjerash u theksua për rrjedhën e punëve që po zhvillohen në Medresenë Isa Beu në të gjitha pjesët e saja duke filluar nga godina shkollore , kuzhina .restoranti si dhe renovimi ti tërsishëm i konviktit të medresesë dhe paisjet që ajo përfshinë. I gjithë ky zhvillimin i punëve që po bëhet ka përqëllim ndërtimin e një infrasturkture dhe kushte sa më të volitshme për të aritur suksese sa më të mira në ndërtimin e një brezi që do të garantoj ardhmërinë dhe prespektivën e ktij ummeti.

Më në fund drejtori i Medresesë Isa Beu në emër të Reisul Ulemasë h .Sulejman ef. Rexhepit , drejtorisë së medresesë dhe stafit të mësimdhënësve ua uroi një vit sa më të mbarë shkollor me lutje drejtuar të madhit All-llah që drita e dijes , punës dhe i sukseseve të na përcjellin në jetë.

COMMENTS