Informatë- Urim

Në bazë të Nenit 20 të Statutit të SHMI Medreseja “Isa Beu” Shkup, drejtoria e Medresesë për nxënësit dhe të punësuarit e Medresesë lëshon këtë

INFORMATË

  –   Me rastin e shënimit të datëlindjes së Pejgamberit s.a.v.s., 12 Rebiul Evvel, në Medrese nuk do të punohet më 24 Janar 2013 (dita e enjte).

–   Nxënësit lirohen nga mësimi ditën e mërkurë më 23. 01. 2013  pas përfundimit të orëve, kurse në shkollë duhet të paraqiten më 24. 01. 2013 (dita e enjte) më së vëni deri ora 18.

–   Drejtori e SHMI Medreseja Isa Beu Shkup, shfrytëzon rastin që të gjithë nxënësve, profesorëve dhe të punësuarve tjerë në Medrese t’ju urojë 12 Rabiul Evvelin, si ditë madhështore në historinë e njerëzimit, me shpresë te All-llahu xh.sh. t’na japë forcë që të jemi pasues sa më të denjë të rrugës së Pejgamberit a.s.

 

 Drejtori

Prof. Ibrahim Idrizi