NXËNËSIT-ET E MEDRESESË MARIN PJESË NË GARAT NDËRKOMBËTARE TË KUR’ANIT NË TIRANË

NXËNËSIT-ET E MEDRESESË MARIN PJESË NË GARAT NDËRKOMBËTARE TË KUR’ANIT NË TIRANË

Në Tiranë prej 10 deri 12 nëntorë u mbajtën garat Kur’anore ndërkombëtare të shteteve të balkanit të organizuara nga Ministria e Vakfit dhe çështjeve islme nga Arabia Saudite dhe Komuniteti Islam i Shqipërisë. Me mbështetjen e Rijasetit të BFI respektiviht Reisul Ulema hfz. Shaqir ef. Fetahu, nxënëset e SHM “Medreseja Isa Beu” – paralelja e vajzave Gostivar, Ruvejda Jakupi e cila garoi në kategorinë me 5 xhuzë, Merve Çako në kategorinë me 2 xhuzë arritën që në një konkurrencë të madhe të zënë vendin e III në kategoritë e tyre. Nxënëset ishin të shoqëruara nga prof. Lindita Abazi dhe prof. Mizeqete Hebibi. Në këto gara pjesmarës ishte edhe nxënësi i Medresesë – qendër Berin Çajani në kategorinë 5 xhuz. Nxënëseve ju dëshirojmë suksese të mëtutjeshme në mbrojtje dhe shërbim të Kur’anit famëlartë.

 

COMMENTS