Realizimi i projektit psiko-pedagogjik në Medresenë Isa Beu

Realizimi i projektit psiko-pedagogjik në Medresenë Isa Beu

Me datë 14.11.2023 në Medresenë “Isa Beu” Shkup paralelja e djemve, nën përkujdesjen e Drejtorit Dr. Islam Islami u realizua projekti psiko-pedagogjik nga ana e Pedagoges prof.Nurdan Durmishi dhe Psikologes Mr. Zumera Alili me temën “Bullizmi në shkollë”.
Projekti u zhvillua në aspektin teorik dhe praktik.
Qëllimi i këtij proekti ishte vetëdijësimi i nxënësve se në cilat mënyra mund të shfaqet bullizmi mbrenda shoqërisë dhe cilat janë pasojat e sajë që shkakton mbrenda në shoqëri.
Nxënësit ngelën të kënaqur nga ky projekt i cili përfundoi me sukses.

COMMENTS