REALIZOHET EKSKURZIONI NJËDITORË I NXËNËSEVE TË MEDRESESË ISA BEU – PARALELJA E VAJZAVE TETOVË

REALIZOHET EKSKURZIONI NJËDITORË I NXËNËSEVE TË MEDRESESË ISA BEU – PARALELJA E VAJZAVE TETOVË

SHMI “Medreseja Isa Beu” paralelja e vajzave-Tetovë sot me datë 16.02.2024 e Premte realizoi eskursionin një ditor në vazhdën e aktivitetve të parapara për vitin skollor 2023/24.
Eskursioni u realizua në qytetin turisik në Ohër. Në eskursion morën pjesë të gjitha nxënëset e kësaj paraleleje të gjitha këta në përkujdesje të kujdestareve të klasave. Nxënëset falenderojnë drejtorin gjeneral të Medresesë Isa Beu Prof. Dr. Islam Islami, që ua mundësoi që ta realizojnë këtë eskursion, gjithashtu nxënëset falenderuan koordinatoren e paraleles prof. Barije Shabanin për angazhimin dhe shoqërimin e saj që ky eskursion të realizohet në mënyrë sa më të mirë.

COMMENTS