SHMI “MEDRESEJA ISA BEU”- PARALELJA E VAJZAVE GOSTIVAR, AKTIVITET ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË SHKENCËS

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU”- PARALELJA E VAJZAVE GOSTIVAR, AKTIVITET ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË SHKENCËS

SHMI “Medreseja Isa Beu” –Paralelja e Vajzave në Gostivar, sot në kalendarin ekologjik shënon ditën botërore të shkencës. Kjo ditë e rëndësishme u zhvillua me realizimin e një projekti në lëmin e biologjisë, që ka të bëjë me pjesën e botanikës dhe ekologjisë, si degë të rëndësishme të kësaj lëmie.
Ky projekt u realizua në dy faza: faza e parë ishte në terren në fshatin Raven në mbledhjen e bimëve me nxënëset dhe faza e dytë ishte në laboratorin e Medresesë në herbarizimin e bimëve të mbledhura.

COMMENTS