Shpallje për afatin e provimeve të pjekurisë dhe me korrespondencë në sesionin e Gushtit 2020

Shpallje për afatin e provimeve të pjekurisë dhe me korrespondencë në sesionin e Gushtit 2020

COMMENTS