HUTBEJA E XHUMASË NË MEDRESENË ISA BEU

HUTBEJA E XHUMASË NË MEDRESENË ISA BEU

Sot 16.02.2024, në Medresenë Isa Beu, në prani të Drejtorit, Profesorëve dhe nxënësve, hatib dhe imam ishte nxënësi i vitit të katërt Haris Sadiki Tema:”Ç’mendojnë njerëzit për ty nuk ka aspak rëndësi përderisa e din Zoti se ti je i mirë”!  

Sot 16.02.2024, në Medresenë Isa Beu, në prani të Drejtorit, Profesorëve dhe nxënësve, hatib dhe imam ishte nxënësi i vitit të katërt Haris Sadiki
Tema:”Ç’mendojnë njerëzit për ty nuk ka aspak rëndësi përderisa e din Zoti se ti je i mirë”!
 

COMMENTS