NAMAZI I XHUMASË NË MEDRESENË ISA BEU

NAMAZI I XHUMASË NË MEDRESENË ISA BEU

Sot 29.12 2023, në ditën e fundit të gjysëmvjetorit të parë të vitit shkollorë 2023-2024, në prani të Drejtorit, Profesorëve dhe nxënësve, Hatib dhe Imam per namazin e Xhumasë ishte nxënësi Halil Musliu. Tema e ligjeratës: Regullimi i zemrave.

Sot 29.12 2023, në ditën e fundit të gjysëmvjetorit të parë të vitit shkollorë 2023-2024, në prani të Drejtorit, Profesorëve dhe nxënësve, Hatib dhe Imam per namazin e Xhumasë ishte nxënësi Halil Musliu.
Tema e ligjeratës: Regullimi i zemrave.

COMMENTS