Filozofi

LËNDA E FILOZOFISË (së përgjithshme)

Viti  III

 • Lënda e filozofisë;
 • prejardhja e filozofisë,
 • nocionet qendrore të filozofisë,
 • drejtimet e filozofisë
 • degët e filozofisë.
 • Filozofia antike
 • Shkolla e Miletit
 • Talesi
 • Anaksimandri
 • Anaksimeni
 • Herakliti
 • Shkolla e Miletit
 • Parmenidi
 • Zenoni
 • Demokriti
 • Sofistët
 • Protagora
 • – Gorgia
 • Sokrati
 • Platoni
 • Aristoteli
 • Filozofia mesjetare
 • Krishterizmi dhe roli i tij
 • Patristika
 • Krishterizmi perendimor dhe filozofia
 • Augustini
 • Jan Skot Eriugena
 • Toma Akvini
 • Bogomilizmi
 • Filozofia arabe dhe hebraike mesjetare
 • Filozofia e renesansës
 • shkenca në renesansë
 • Galile Galileu
 • Filozofia në renesansë
 • Xhordano Bruno
 • Nikola Makiaveli
 • Tomas Mori
 • Tomazo Kampanela
 • Filozofia e kohës së re
 • Fransis Bekoni
 • Rene Dekarti
 • 10. Filozofia empirike
 • Xhon Loku
 • Tomas Hobsi
 • 11.Filozofia racionaliste
 • Baruk Spinoza
 • Gotfrid Vilhem Lajbnici
 • 12. Materializmi dhe iluminizmi franceze
 • Volteri
 • Zhan Zhak Ruso
 • 13. Filozofia klasike gjermane
 • Emanuel Kanti
 • Gjorgj Vilhem Fridrih Hegeli