Medresesë Isa Beu merr pjesë në shumë manifestime të Qendrave Islame Shqiptare-Zvicër

Medresesë Isa Beu merr pjesë në shumë manifestime të Qendrave Islame Shqiptare-Zvicër

Për herë të parë korri i Medresesë Isa Beu merr pjesë në Zvicër me rastin e hapjes së xhamisë në Will, ku do të paraqiten me një program modest Kur’an, Ilahi, kaside, dhe recitime. Gjithashtu korri i medresesë me një program të bujshëm te vetin të ilative dhe kasideve edhe në disa qendra islame shqiptare.

Urojmë suksese.

 

COMMENTS