Për gjysmëvjetor të hajrit dhe të bereqetshëm

Me datë 20.01,2015 Medreseja Isa Beu fillon me punën e saj edukativo arsimore të gjysmëvjetorit të dytë për vitin shkollor 2014/15 .

Ndaj drejtoria e Medresesë shfytëzon rastin që të gjithë nxënësve dhe paraleleve të disperzuaratë  ju dëshiron fillim te mbarë të gjysmëvjetorit të dytë me shpresë dhe dëshirë për suksese më të mira, dhe përkushtim më të madhë në rrugën e ndritshme të edukatës dhe diturive…