SHMI Medreseja Isa Beu shënon natën e madhe të Israsë dhe Miraxhit në Shkup

SHMI Medreseja Isa Beu shënon natën e madhe të Israsë dhe Miraxhit në Shkup

Sot me datë 24/04/2017 (e hënë) në Xhaminë Feta Efendi, Medreseja Isa Beu – dega e vajzave në Shkup për besimtaret e gjinisë femrore organizoi një program manifestues për nderë të shënimit të kesaj nate shumë me vlerë për Ummetin e Muhammedit a.s.

Para një numri të madh të besimtareve u prezentua një program i bujshem me lexim të Kur’anit, ligjerata, ilahi dhe recitime kushtuar kësaj nate të bekuar.

Në fillim të pranishmit i përshendeti në emër të BFI-së , të Drejtorisë së Medresesë Isa Beu si edhe të Muftinisë së Shkupit Kordinatorja e kësaj dege mr. Nurtene Shehu Sakipi ,ndërsa ligjeratën kryesore kushtuar kësaj nate e mbajti profesoresha e Medresesë Xhejlane Nexhipi. Me pas kori i medresesë i freskoi të pranishmit me Kur’an,ilahi,kaside dhe recitime.

COMMENTS