Vizitë në Medresenë Alauddin në Prishtinë

Vizitë në Medresenë Alauddin në Prishtinë

Drejtoria e Medresesë Isa beu-Shkup dhe disa anëtarë të këshillit edukativo arsimor vizituan Medresenë Alaudin në Prishtinë, ku patën rastin të takohen me drejtorin Prof. Bahri Simnica dhe këshillin edukativo arsimorë të kësaj medreseje, gjatë vizitës shkëmbyen mendime rreth bashkëpunimit të këtyre dy vatrave arsimore, po ashtu patëm rastin të prezantojnë në një orë mësimi ku nga ana jonë fjalën përshëndetëse mbajti drejtori i medresesë Prof. Ibrahim Idrizi, i cili propozoj që në të ardhmen të kemi bashkëpunim në mes nxënësve.

7643193a8c033c18f630ba78a529a037493085af9dcad373ea44baae0b3bd3ad

c890ccc07d652f7f93f6ad3e2731e5335abc3d498d0b73f290b9002b68cc4667

e785222b48c827de0a8fa0176b3d3c96fe88f005af4e74e9ab9a3e7ec33204fa