Zëri i Bukur i Muezinit

Zëri i Bukur i Muezinit

Sot me date  03/03/2017  Drejtori i Medresesë Isa Beu prof. Ibrahim ef Idrizi në emër  të Reisul Ulemasë të Bashkësisë  Fetare Islame  të  Maqedonisë  h. Sulejman ef Rexhepi  falenderoi  Dijanetin e Bashkësisë Islame të  Turqisë, respektivisht  Atasheun për çështje  fetare pranë  Ambasadës së R. Turqisë  z.  Murat  Alkan për bashkepunimin e tij  në kuadër të aktivitetit promovues të projektit  “ Zëri i Bukur i Muezinit “.

Gjthashtu , përveç  tjerash, para mediumeve u theksua se bashkëpunimi do të vazhdon  edhe në sferat tjera  që kanë të bëjnë, në vecanti , me zhvillimin e arsimit  të institucioneve edukative-arsimore të  BFI-së, respektivisht  të Medresesë Isa Beu , si  edhe për shumë çështje që janë në interes të dy  Bashkësive  fetare te dy  vendeve…

14

12                       15

COMMENTS