5000onon
MEDRESEJA ISA BEU DHE PARALELET E SAJA
Shkolla e Mesme Islame “Medreseja Isa Beu” është shkollë e orientuar profesionale dhe bën pjesë në rangun e shkollave të mesme. Si shkollë qendrore është e locuar në fshatin Kondovë, komuna e Sarajit në pjesën perëndimore të Shkupit.
Vepron si shkollë e vetme edhe për djem edhe për vajza në tërë teritorin e R.Maqedonisë me paralelelet e saja në: Shkup,Tetovë,Gostivar dhe Shtip get a 300 loan today .

MEDRESEJA ISA BEU QENDËR - SHKUP

Paralelja e Femrave - SHKUP

Paralelja e Femrave - GOSTIVAR

Paralelja e Femrave - TETOVË

Paralelja e Djemve - SHTIP